Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku

Adres szkoły:

Rybnik 44-217

ul. Orzepowicka 15a

Numery telefonu (fax)

tel.: 32 4226407  fax: 32 4226407 

Adres e-mail:

sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl

Adres strony www:

www.szkolazycia.rybnik.pl

Dyrektor:

Agnieszka Antosz

Wicedyrektor:

Martyna Płonowska-Troszka

Struktura organizacyjna:

Przedszkole nr 48

Szkoła Podstawowa nr 38

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

NIP:

642-31-48-322

REGON:

Zespół Szkół: 241806601

KONTO BANKOWE:

Bank PKO BP

 

Rachunek wydatków   

 45 1020 2528 0000 0402 0435 7554

 

Rachunek dochodów    (w tym wpłaty za obiady)

 50 1020 2528 0000 0202 0435 7562

 

Rachunek dochodów wydzielonych   

  55 1020 2528 0000 0002 0435 7570

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 97 1020 2528 0000 0402 0435 7588

 

                                                 Sumy depozytowe    

                                                 05 1020 2528 0000 0202 0435 7596

 

                                                 Sumy depozytowe            

                                                 45 1020 2528 0000 0102 0435 7604